Events (ઇવેન્ટ્સ)Global Gujarati Events

ગુજરાત, અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ ફેસ્ટિવલ 2018

દરેક વર્ષની જેમ, ઇન્ટરનેશનલ પતંગ ફેસ્ટિવલ 2018 અમદાવાદ નદીના આગળના ભાગમાં શરૂ થઈ છે, 45 દેશોના 150 થી વધુ લોકોએ પતંગ ઉત્સવમાં ભાગ લીધો હતો.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *